3 November 2012

Tahu Tentang Bahasa Jawa

Rupa-Rupa Kawruh
                                                                              DOWNLOAD ARTIKEL INI DISINI
Saking krengtege manah kawula badhe cawe-cawe ngleluri basa jawi, pramila kawula kumawantun ngaturaken cathetan ringker “PEPAK BASA JAWA”. Buku punika kaserat ing pangajab saged mbiyantu para siswa lan sutresna basa jawi anggenipun nyinaoni sakedhik kawruh basa jawi.
                Buku punika ngewrat : bab kawruh basa, paramasastra ugi kasustraan, sarta aksara jawi (HANACARAKA). Senaosaringkes ing pangajab sageda ngewrat sadaya sarinipun kurikulum Basa Jawi ing wonten pamucalan ugi kawruh basa jawi ing bebrayan umum.
                Dhumateng para kadang ingkang mumpuni ing babagan basa jawi, kawula tansa angantu-antu sumbang surungipun amrih sampurnaning seratan punika wonten ing cap-capan slajengipun. Kiranging tata, titi, saha titis angen kawula ngaturaken seratan punika kawula namung titah sawantah nyuwun sih agunging samodra pangaksama. Nuwun
A. Tetuwuhan
ARANE KEMBANG
1)      kembang      aren                      - jenenge : dangu
2)      kembang      blimbing              - jenenge : maya
3)      kembang      blutru                   - jenenge : montro
4)      kembang      cengkeh              - jenenge : polong
5)      kembang      cubung                - jenenge : torong
6)      kembang      dhadhap             - jenenge : celung
7)      kembang      duren                   - jenenge : dlongop
8)      kembang      ganyong              - jenenge : puspanyidra
9)      kembang      garut                    - jenenge : grameng
10)   kembang      gebang                - jenenge : kranding
11)   kembang      gedhang             - jenenge : ontong (tuntut)
12)   kembang      gembili                - jenenge : seneng
13)   kembang      jagung                 - jenenge : sinuwun
14)   kembang      jambe                  - jenenge : mayang
15)   kembang      jambu                  - jenenge : karuk
16)   kembang     widara putih                       - jenenge : rajasa
17)   kembang      jarak                     - jenenge : juwis
18)   kembang      jati                         - jenenge : janggleng
19)   kembang      jengkol                - jenenge : kecuwis
20)   kembang      kacang                 - jenenge : besengut
21)   kembang      kanthil                 - jenenge : gadhing
22)   kembang      kapas                   - jenenge : kadi
23)   kembang      kara                      - jenenge : kepek
24)   kembang      kecipir                  - jenenge : cethethet
25)   kembang      kelor                     - jenenge : limaran
26)   kembang      kemlanding                       - jenenge : jedhidhing
27)   kembang      kencur                 - jenenge : sedhet
28)   kembang      kimpul                - jenenge : pancal
29)   kembang      kluwih                  - jenenge : onthel
30)   kembang      kopi                      - jenenge : blanggreng
31)   kembang      kerambil                             - jenenge : manggar
32)   kembang      krokot                  - jenenge : naknik
33)   kembang      lamtoro                               - jenenge : jedhidhing
34)   kembang      lombok               - jenenge : menik
35)   kembang      mlinjo                                  - jenenge : uceng (kroto)
36)   kembang      nangka                                - jenenge : angkup
37)   kembang      nipah                   - jenenge : dongong
38)   kembang      pandhan                             - jenenge : pundhak
39)   kembang      pace                     - jenenge : nyrewenteh
40)   kembang      pete                                     - jenenge : pandul
41)   kembang      pohong (tela)                   - jenenge : ingklik
42)   kembang      pring                                     - jenenge : krosak
43)   kembang      randhu                                - jenenge : karuk
44)   kembang      salak                    - jenenge : ketheker
45)   kembang      suruh                                   - jenenge : drenges
46)   kembang      tebu                                     - jenenge : glagah
47)   Kembang      timun                   - jenenge : montro


Arane Pentil
1)      Pentil asem                                - diarani cempaluk
2)      Pentil jagung                              - diarani jenten
3)      Pentil jambe                              - diarani bleber
4)      Pentil jambu                              - diarani karuk
5)      Pentil kacang                             - diarani besengut
6)      Pentil krambil                            - diarani bluluk,cengkir,degan
7)      Pentil manggis                           - diarani blibar
8)      Pentil nangka                             - diarani babal,gori
9)      Pentil pelem                              - diarani pencit
10)   Pentil randhu                             - diarani plencing
11)   Pentil semangka       - diarani plonco
12)   Pentil so/mlinjo                        - diarani kroto
13)   Pentil timun                               - diarani serit
Arane Woh
1)      Woh aren                    - diarani kolang-kaling
2)      Woh bengkowang   - diarani besusu
3)      Woh cengkeh                            - diarani polong
4)      Woh gebang                              - diarani krandhing
5)      Woh gembili                               - diarani katak
6)      Woh jati                       - diarani janggleng
7)      Woh kanthil                                - diarani gandhek
8)      Woh kelor                   - diarani klenthang
9)      Woh kesambi                            - diarani kecacil
10)   Woh kluwek                               - diarani pocung
11)   Woh pandhan eri     - diarani padhaga
12)   Woh so                                         - diarani mlinjo
13)   Woh tal                                        - diarani siwalan
14)   Woh turi                      - diarani klenthang
15)   Woh uwi                      - diarani katak
16)   Woh widara putih    - diarani anyang
Arane Isi
1)      Isi asem                                        - diarani klungsu
2)      Isi cipir                                          - diarani botor
3)      Isi duren                      - diarani pongge
4)      Isi jambe                      - diarani jebug
5)      Isi kapas                       - diarani wuku
6)      Isi kates                                        - diarani trempos
7)      Isi kluek                                        - diarani pocung
8)      Isi kluwih                     - diarani bethem
9)      Isi krambil                    - diarani kenthos
10)   Isi mlinjo                      - diarani klathak
11)   Isi nangka                    - diarani beton
12)   Isi pelem                      - diarani pelok
13)   Isi randhu                    - diarani klentheng
14)   Isi salak                                         - diarani kenthos
15)   Isi sawo                                        - diarani kecik
16)   Isi semangka                              - diarani kuwaci
Arane Wit
1)      Wit aren                       - diarani ruyung
2)      Wit gedhang                              - diarani debog
3)      Wit jagung                  - diarani tebon
4)      Wit jambe                   - diarani pucang
5)      Wit kacang                  - diarani rendheng
6)      Wit kapuk                    - diarani randhu
7)      Wit krambil                 - diarani glugu
8)      Wit mlinjo                   - diarani so,bego
9)      Wit pari                                        - diarani damen
10)   Wit pohong                                - diarani benggol
11)   Wit pring enom                         - diarani bung
12)   Wit pring tua                              - diarani bungkilan
13)   Wit siwalan                 - diarani tal,bogor
14)   Wit tela                                        - diarani lung
Arane Godhong
1)      Godhong aren                                           - diarani dliring
2)      Godhong asem                                         - diarani sinom
3)      Godhong cocor bebek                           - diarani tiba urip
4)      Godhong dhadhap                  - diarani tawa
5)      Godhong gedhang enom     - diarani pupus
6)      Godhong gedhang tuwa                       - diarani ujungan
7)      Godhong gedhang garing     - diarani klaras
8)      Godhong gebang                     - diarani kajang
9)      Godhong jambe                                       - diarani pracat,dedel
10)   Godhong jarak                                          - diarani bledheg
11)   Godhong jarak kebo                               - diarani lomah-lameh
12)   Godhong jati                                              - diarani jompong
13)   Godhong kacang brol                             - diarani rendeng
14)   Godhong kacang lanjaran     - diarani lembayung
15)   Godhong kates                                         - diarani gampleng
16)   Godhong kecipir                       - diarani cethethet
17)   Godhong kelor                                          - diarani limaran(sewu)
18)   Godhong kemladheyan                        - diarani kumuda
19)   Godhong kluwih                       - diarani kleyang
20)   Godhong krambil enom                        - diarani janur

Refernsi :
1.       Pepak basa jawa
2.       Kawruh basa jawa
3.       Aksara jawi
Tidak ada komentar:

Posting Komentar